Szanowni Państwo

zapraszamy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach II naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw. Wnioski przyjmowane są w terminie 21 sierpnia – 11 września 2017 do godziny 17:00. Maksymalna kwota dotacji to 5000 zł. Szczegółowe informacje znajdują się w ogłoszeniu o I naborze wniosków zamieszczonym na stronie www.wfmi.pl oraz w Regulaminie.

Czekamy na Państwa wnioski!

W wyjątkowych wypadkach Ci z Państwa, którzy nie mogą złożyć wniosku w generatorze mogą przesłać/złożyć wersję papierową pobraną ze strony www.wfmi.pl

na adres:

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR3:
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

W przypadku wersji papierowej liczy się data wpływu do 11.09.2017r. do godz. 17:00.

Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław www.wroclaw.plZałóż konto

Akcjeptuję regulamin

Responsive image Responsive image